Krasowska, H. (2011). Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 26-34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3246