Jołkiewicz, D. (2011). Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 35-47. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3247