Gałkowski, A. (2011). Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 48-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248