Drogosz-Zabłocka, E. (2011). Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 56-66. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3249