Maxwell, N. (2011). Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 67-87. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3250