Białoń, L., Aftyka, W., & Stańkowski, K. (2011). Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 107–122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3252