Geryk, M. J. (2011). Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 139-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3254