Duszyński, M. (2011). Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 151-167. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3255