Nicewicz, E. (2011). Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 168-178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3256