Jóźwiak, J. (2012). Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 8–14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3258