Moskalewicz-Ziółkowska, E. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 15–33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3259