Macioł, S. (2012). Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 34–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3269