Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2012). Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 55–80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3271