Zarzecki, M. (2012). Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 81–94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3272