Poznańska, K. (2012). Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 95–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3275