Romanowska, M. (2012). Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 113–124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3276