Sobierajski, T. (2012). Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 125–133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3277