Białoń, L., & Werner, E. (2012). Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 142–161. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3279