Olczak, M. (2012). Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 162–172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3280