Boguski, J. (2012). Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 173–181. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3281