Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., & Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(39), 182–193. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3282