Gałkowski, A. (2012). Od redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 5-6. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3283