Gałuszka, M., & Wieczorkowska, M. (2012). Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(40), 125-146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3297