Wnuk-Lipińska, E. (2016). Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1), 77-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4315