Jastrząb-Mrozicka, M. (2016). Zasady doboru studentów w opinii członków komisji rekrutacyjnych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 103-119. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4337