Badań Naukowych, K. (2016). Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 5-20. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4338