Jabłecka, J. (2016). Klucz do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju tkwi w technice. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(3), 32-38. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4340