Gulczyńska, H., & Jastrząb-Mrozicka, M. (2016). Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 57–74. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4351