Wnuk-Lipińska, E. (2016). Zawód - pracownik akademicki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 5–27. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4360