Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 27–35. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4361