Jastrząb-Mrozicka, M. (1). Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 35-44. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4362