Pastwa, M. (2016). Edukacja w Polsce w świetle przeglądu OECD. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 45–59. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4363