Wnuk-Lipińska, E., & Wójcicka, M. (2016). Przesłanki budowy systemu zewnętrznego recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 60–84. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4365