Yorke, M., & McCormick, D. (2016). Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 101–109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4368