Białecki, I. (2016). Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(6), 110-116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4369