Domański, H. (2016). Problematyka zawodu w socjologii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 5-24. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4371