West, P. W. (2016). Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 64–69. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386