Wagner, A. (2016). Finansowanie szkolnictwa wyższego: nowe mechanizmy, nowe problemy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 70-79. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4387