Wnuk-Lipińska, E. (2016). Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 14–22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4391