Wójcicka, M., & Wnuk-Lipińska, E. (2016). Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 51-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4394