Jabłecka, J., Gulczyńska, H., & Świerzbowska-Kowalik, E. (2016). Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 66–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395