Ciekot, K. (2016). Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(10), 89-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4396