Jabłecka, J. (2016). Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 31-48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4402