Korczyński, A., Ludomirska, I., & Żyłła, R. (2016). Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 86–93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407