Gąsiorowski, J. (2016). Niektóre problemy zawodowego szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(4), 95-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4457