Jastrząb-Mrozicka, M., & Kuniński, M. (2016). System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 135-157. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4484