Frederiks, M. M., Westerheijden, D. F., & Weusthof, P. J. (2016). Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 180-195. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4486