Mallea, J. R. (2016). Nadzorowanie oraz ocenianie kolegiów i uniwersytetów w Kanadzie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 203-210. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488