Wincławska, B. M. (2016). Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 55–60. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495