Buchner-Jeziorska, A., & Kulpińska, J. (2016). Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 61-67. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4496